13.5.14

Jaima Educativa (#Dignitatdocent)


A tota la societat:
La consellera d'educació Irene Rigau i el ministre José Ignacio Wert están decidits a destruir l'educació pública. Ambdós governants comparteixen un model educatiu elitista on la formació integral de les persones, l'accés universal, l'equitat i la democracia no existeixen. Per aquest motiu tant la LEC, (Llei d'educació Catalana) i la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) conceben l'eduació com una mercadería destinada a servir de negoci pels de sempre, la banca i l'esglèsia. Per aquest motiu pretenen tornar al model de contractació franquista del professorat de l'escola pública. El govern catalá tan sols amb l'ajut d'ERC ha aprovat el decret de de provisió de llocs de treball (decret de plantilles) amb l'objectiu clar de generar un xarxa clientelar on el professorat será contractat per endollisme, tal i com passa avui a l'escola concertada. Aquest decret no aconseguirà cap millora pedagógica, ni millors equisp de treball, ni major creativitat als centres i deixarà a les famílies sense cap poder decissori. El seu únic objectiu es silenciar al col.lectius de docents que resiteix i que afirma que retallant l'educació i la sanitat no es fa país.
El dia 16M a les 20h anirem a la plaça Sant Jaume, seu del nostre govern a deixar clar que no volem ni una educació privatitzada, ni una plantilla robotitzada.
Us demanem solidaritat i us animem a recuperar plegades l'esperit del ‪#‎15M‬ del 2011 i anar juntes a la plaça Sant Jaume. Per què juntes ho podem tot!. L'educació és cosa de totes! ‪#‎LaLluitaEduca‬
Als i a les docents:
Companys i companyes el decret de plantilles afecta a la globalitat de docents. Des de que aquelles persones que ara es troben a les facultats com a aquells que porten 30 anys de servei. Fins ara qualsevol persona amb la titulació adequada que s'apuntava a la borsa després de dos o tres anys de ser a llistes. El fet de tenir una borsa ordenada per número generava un ambient de solidaritat i col·laboració als centres que facilitava la transmissió d'aquests valors a l'alumnat. Amb la situación actual només ex-alumnes i endollats treballaran, tal i com passa a al concertada. A banda el decret permetrà les direccions triar el 50% de la plantilla fixa. Un fet molt important a tenir en compte és que el decret no fixa les places mínimes per centre, o sigui que les direccions no podran evitar les reduccions de places. un cop s'amortitzi una plaça la personan a comiadada no trobarà feina.
El decret de plantilles a Catalunya i la LOMCE retorna a la situación prèvia al 1977 on els PNN (Professors No Numeraris,a ctauls interins) anavem pidolant feina escola per escola i on les direcciones gestionaven els centres amb mà de ferro i deguda obediència.
No serveix de res fer l'astruç, ningú t'assegura que la teva plaça on t'han reclamat no s'elimini o que el teu lloc de funcionari no sigui redefinit, si ara no lluites demà et lamentaràs.
Som més de 70.000 docents i moltes companyes que ara són a les universitats. Si lluitem la victoria será nostra!
El 16M a les 20h demostrarem la nostra dignitat!

Al conjunto de la sociedad: el Ministro de educación y el Ministro Irene Rigau José Ignacio Wert están decididos a destruir la educación pública. Ambos líderes comparten un modelo educativo elitista donde no existe la formación integral de las personas, el acceso universal, equidad y democracia. Por esta razón ambos el LEC, (ley de educación catalana) y la LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) concibe la educación como una carga destinada a ser utilizados por las empresas, la banca y la iglesia. Por esta razón, quiero volver al modelo de contratación de Franco de profesores en la escuela pública. El gobierno catalán incluso con la ayuda de ERC ha aprobado el decreto de provisión de puestos de trabajo (Decreto de plantillas) con el claro objetivo de generar una red clientelar donde los profesores serán contratados por endollisme, como sucede hoy en día en la escuela. Este decreto no conseguirá ninguna mejora pedagógica, o mejor equisp o una mayor creatividad en los centros y dejará las familias con no poder decissori. Su único objetivo es silenciar a los colectivos de profesores que resiteix y reclamando esa atención de salud y Educación de corte no se celebrará.
El día a las 20 h 16 m irá a plaça Sant Jaume, sede de nuestro gobierno para hacerlo claro que no queremos ni una educación privatizada, ni una plantilla de robótica.
Pedimos solidaridad y le animamos a reunir el espíritu del #15 M 2011 e ir juntos a la plaça Sant Jaume. ¿Por qué juntos todos podemos!. La educación es una cosa de todos! #LaLluitaEduca a la enseñanza y colegas los efectos del Decreto las plantillas globales para los profesores. Desde aquellos que ahora están en las facultades en cuanto a aquellos que tienen 30 años de servicio. Hasta ahora nadie con las calificaciones adecuadas que están dirigidas a la bolsa de valores después de dos o tres años a estar en las listas. El hecho de tener un trabajo ordenado por número generado una atmósfera de solidaridad y colaboración que hizo la transmisión de estos valores a los estudiantes de centros. Con la actual situación sólo ex-alumnos y enchufado voluntad de trabajar, como ocurre en el concierto. Además el Decreto permitirá que las direcciones elegir el 50% de la fuerza laboral. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el Decreto no establece mínimos cuadrados al centro, así que las indicaciones no pueden evitar las reducciones. Una vez que un amortitzi el comiadada para discapacitados no encontrarán trabajo.
El decreto de plantillas en Cataluña y el LOMCE vuelve a la situación anterior en 1977 donde la NBW (Non-titular maestros, ctauls actuando) estaban trabajando para el trabajo de la escuela y colegio ha dicho donde la asfaltada gestionan los centros con una mano de hierro y obediencia.
No en vano hacer el avestruz, nadie asegura que el lugar donde ha afirmado que no se eliminarán o que tu lugar como un funcionario puede no ser redefinido, si no lucha mañana et lamentaràs.
Somos más de 70.000 maestros y muchos compañeros que ahora están en las universidades. Si peleamos la victoria será nuestra!
Los 16 m en 20 esperamos nuestra dignidad!

No hay comentarios:

Publicar un comentario